DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ THÁI

khu công nghiệp
Dự án DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ THÁI
Chủ đầu tư Công ty CP Green I - Park
Địa chỉ Thái Bình
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.