DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH LIÊN XÃ TẠI HUYỆN MÊ LINH

Dự án DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH LIÊN XÃ TẠI HUYỆN MÊ LINH
Chủ đầu tư Công ty CP cấp nước Mê Linh.
Địa chỉ Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.