Nắp bịt HDPE

Nắp bịt dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào đường ống nhựa xoắn HDPE trong quá trình vận chuyển và lưu kho. Trường hợp được gắn vào hố ga hoặc lắp đặt ngoài trời, cần quấn thêm băng vul-co và PVC chịu nước.