Những đơn hàng ống nhựa HDPE tại nhà máy EUROPIPE vẫn xuất đi liên tục

Nhờ chất lượng sản phẩm – dịch vụ và sự tín nhiệm của khách hàng, EuroPipe luôn đạt mức tăng trưởng hai con số mỗi năm.
 
Hiện nay, EuroPipe không ngừng mang đến cho khách hàng các sản phẩm – dịch vụ tốt nhất; góp phần làm cho xã hội trở nên thịnh vượng và bền vững hơn. Đó chính là con đường mà Europipe luôn tin tưởng và phụng sự.
 
Europipe – Ống nhựa châu Âu xanh.
ống nhựa HDPE ống nhựa hdpe ống nhựa hdpe