Phụ kiện nối ren

  • Vật liệu: Random Polypropylene
  • Kích cỡ: Từ DN 20 mm đến DN 160mm
  • Áp suất làm việc: 2.5bar
  • Tiêu chuẩn: DIN 8077 – 8078; iso 9001:2008
  • Mầu sắc: Trắng, xanh
  • Mối nối: Nối ống và bộ phận nối mối nối socket bằng hàn nhiệt socket