Phụ kiện khớp nối và ren

 

  • Vật liệu: PE 100
  • Kích cỡ: Từ DN 20mm đến DN 110mm
  • Áp suất làm việc: 16bar
  • Tiêu chuẩn: TCVN 7305-3:2008; ISO 4427-3:2007
  • Mầu sắc: Đen
  • Mối nối: Nối ống với phụ kiện bằng khớp nối và ren.

 

PHỤ KIỆN NỐI THẲNG, NỐI CHUYỂN BẬC


PHỤ KIỆN NẮP BỊT, TÊ, CÚT CÔN THU


PHỤ KIỆN NỐI GÓC, ĐAI KHỞI THỦY, BA CHẠC