Phụ kiện gia công HDPE

  • Vật liệu: PE 100
  • Kích cỡ: Từ DN 110mm đến DN 1200mm
  • Áp suất làm việc: 0.6bar, 1.0bar, 1.6bar
  • Tiêu chuẩn: TCVN7305-3:2008; ISO4427-3:2007
  • Màu sắc: Màu đen, sọc xanh
  • Góc: Có tất cả các góc độ khác nhau tùy theo yêu cầu.
  • Mối nối : Nối ống với phụ kiện bằng mối hàn

 


PHỤ KIỆN NỐI GÓC


PHỤ KIỆN LẮP CHUYỂN ỐNG