Phụ kiện đúc HDPE

  • Vật liệu: PE 100
  • Kích cỡ: Từ DN 20mm đến DN 1200mm
  • Áp suất làm việc: 1.0bar, 1.25bar, 1.6bar
  • Tiêu chuẩn: TCVN 7305-3:2008; ISO 4427-3:2007
  • Màu sắc: Đen
  • Mối nối: Nối ống với phụ kiện bằng hàn hay bằng bích.