VINHOMES GRAND PARK

Dự án VINHOMES GRAND PARK
Chủ đầu tư Vingroup
Công việc Construction to water drainage system and water supply piping
Địa điểm Long Thanh My Ward, District 9, Ho Chi Minh city