HA NOI LANDMARK

Dự án HA NOI LANDMARK
Chủ đầu tư Vinafor, Song Da Jsc 1.01, Hoang Vuong JSC.
Công việc Construction to water drainage system and water supply piping
Địa điểm 48 Vạn Phuc – Ha Đong – Hanoi