Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình
Chủ đầu tư None
Công việc Cung cấp ống nhựa và phụ kiện đồng bộ cho hệ thống cấp thoát nước của dự án.
Địa điểm Thái Thụy, Thái Bình.