FLC Golf Course Hạ Long

Dự án FLC Golf Course Hạ Long
Chủ đầu tư Tập đoàn FLC
Công việc Thi công hệ thống cấp thoát nước, kè chắn.
Địa điểm Hạ Long - Quảng Ninh