Dự án nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự án Dự án nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế.
Công việc Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.
Địa điểm Tỉnh Thừa Thiên Huế