Dự án nước sạch tỉnh Thái Nguyên

Dự án Dự án nước sạch tỉnh Thái Nguyên
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
Công việc Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.
Địa điểm Tỉnh Thái Nguyên