Dự án khu kinh tế Nghi Sơn

Dự án Dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Chủ đầu tư Tổng công ty ĐTXD&TM Anh Phát.
Công việc Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước cho khu kinh tế.
Địa điểm Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.