Dự án cấp nước & vệ sinh thị xã Bắc Kạn

Dự án Dự án cấp nước & vệ sinh thị xã Bắc Kạn
Chủ đầu tư None
Công việc Cung cấp ống nhựa và phụ kiện đồng bộ cho hệ thống cấp thoát nước của dự án.
Địa điểm Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn